?

سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گرامی باد

?

سال نو مبارک

?

شهروندی

?

شهروندی

?

شهروندی

ضمن گرامی داشت روز زمین پاک از شما شهروندان دوستدار زمین پاک در روز شنبه دوم اردیبهشت جهت پاکسازی معابر شهر بویژه حاشیه رودخانه بابلرود دعوت بعمل می آید. مکان : هادی 2 زمان : ساعت 9:45 صبح
شهرداری هادی شهر به استناد مصوبه شماره 41-348 مورخ 95/03/16 شورای اسلامی شهر و صورتجلسه شماره 86/25/8663 مورخ 95/11/21 شورای ترافیک شهرستان در نظر دارد ساخت، نصب و بهره برداری 2 دستگاه پل عا...
درختکاری با حضور مسئولین شهرستانی، بخشی و شهری در آببندان اسفندیار محله
پیگیری امکان تبدیل زباله تر به کود عالی با مشارکت و سرمایه گذاری شرکت دانش بنیان
رنگ آمیزی رفوژ بلوار امام رضا (ع)
لوله گذاری نهر کشاورزی میربازار در خیابان حافظ
نصب روشنای عابر در خیابان امام زاده حسن (ع)
...ادامه