?

سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گرامی باد

?

شهروندی

?

شهروندی

?

شهروندی

?

شهروندی

دیوار حفاظتی سنگ پل _ هادی شهر
رنگ آمیزی ترافیکی عابر پیاده در بلوار آیت ... روحانی(ره)
پیاده رو سازی کوچه سنگ پل شرقی ۴
برگزاری جشن میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در هفته وحدت هادی شهر
جلسه توافق با مهندس رحیم رضایی جهت بازگشایی خیابان شهید رضایی
شیب بندی و کف پوش گزاری مجموعه بازی کودک در خیابان ساحل
تعوض لامپ های سوخت روشنای عابر در بلوار روحانی (ره)
...ادامه