?

سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گرامی باد

?

سال نو مبارک

?

شهروندی

?

شهروندی

?

شهروندی

درختکاری با حضور مسئولین شهرستانی، بخشی و شهری در آببندان اسفندیار محله
پیگیری امکان تبدیل زباله تر به کود عالی با مشارکت و سرمایه گذاری شرکت دانش بنیان
رنگ آمیزی رفوژ بلوار امام رضا (ع)
لوله گذاری نهر کشاورزی میربازار در خیابان حافظ
نصب روشنای عابر در خیابان امام زاده حسن (ع)
نصب سرعتگیر و گلمیخ در بلوار امام رضا (ع)
کاشت نهال در زمین ورزشی بالاجر
...ادامه